Portfolio

Alena Vykulilová

Narodila se 20. srpna 1953 v Jihlavě.

Věnuje se reportáži, sociálnímu dokumentu, fotografii aktu, krajiny, vyzkoušela různé fotografické techniky.
Její snímky nechyběly na Národních přehlídkách fotografie v Olomouci, ať již v kategorii do 25 let, či později ve Svitavách, stala jednou ze šesti členek pravděpodobně jediné ženské skupiny na světě pod názvem FEMINA.
Absolvovala studium nultého ročníku u profesora Jána Šmoka na FAMU, stejně tak kurzy v pražském Planetáriu (prof. R. Skopec, ak. malíř Z. Virt, prof. J. Schlemmer, J. Trojan a další), Staré fotografické techniky (prof. M. Vojtěchovský)…

Zařazena ve sbírkách:
– Moravská galerie v Brně
– Svaz českých fotografů (členka od r. 1974)
– Galerie Znovín, Znojmo
Publikace:
– Cesta pro dva
Výstavy:
– FOMA / Praha, Hradec Králové1980 (se skupinou FEMINA)
-Galerie NOVA / Košice 1989
-Galerie Čerťák / Tmaň 2013
– Studijní a vědecká knihovna HK

„Nemocnice není zrovna nejveselejší prostředí a fotografická výpověď Aleny Vykulilové jen podtrhuje tuto zvláštnost uzavření mezi čtyřmi stěnami, kde radost se ordinuje jen na lidský předpis“.
(Rudolf Křesťan)