Portfolio

René Hrala

René Hrala nar. 1954 je fotograf – výtvarník se zaměřením na metafyzickou tvorbu. Na otázku, jak se cítí při tvorbě, odpovídá: „jsem inspirován každým námětem s cítěním resonance potenciální moci vědomí v podobě aktuálního vyjádření skrze věčnou aktivitu vědomí sebe – reflektivní uvědomování. Tvoření je jako aktualizace možného i aktuálního bytí současně vlivem vzájemného napětí mezi těmito základními dimenzemi jediného vědomí. Vědomí tvoří svojí mocí. Cítění je řeč vědomí. Vidění každého tvaru je přítomné cítění jednotlivých tónů mezi sebou i ve vztahu k celé symfonii. Podílím se na prožívání vědomí celým prostorem duše. Já jsem toto vědomí a oživuji tímto světlem fotografické obrazy k věčné pravdě.“
Vystavuje v mnoha skupinových i samostatných výstavách doma i v zahraničí. Fotografie jsou zveřejňovány v novinách, časopisech, knihách, objevují se na kalendářích či plakátech nebo prospektech. Zúčastňuje se fotografických aukcí.
Jeho tvorba vycházející v nakladatelství Fotorenesance:
Světlo vědomí – deset listů ve světelných obrazech
Cítění duše – výpravná monografie s vloženou bromostříbrnou signovanou očíslovanou fotografií
V nakladatelství NOOS vyšly jeho doprovodné fotografie v knize Jiřího Krutiny Vědomí, fotografiky v kalendářích a dalších publikacích.
Další práce můžeme najít na internetových stránkách
https://www.svetlo.vedomi.cz