Portfolio

Jan Janoušek

žije v Praze

Charakteristika fotografií:
Originální hybridní technika v černobílé fotografii, kombinující neobvyklé chemické procesy s malbou.