Portfolio

Karel Koutský

 

Karel Koutský (*1965), český fotograf, zakladatel Ateliéru Fotorenesance, nakladatel, zakládající člen tzv. poetického surrealismu.

Fotografovat začal na popud svého otce ve 12 letech, kdy ho zaujala periferie Prahy a jejího okolí, které zaznamenával fotoaparáty Praktica a Flexaret na střední formát.
Z tohoto období se zachovala pouze nepatrná část, většina byla později až na pár pozitivů zničena v žáru planoucího ohně.
Ve sklepě činžovního domu vzniká v roce 1978 provizorní fotokomora, kde začíná vyvolávat své první fotografie, tato technologie, pozitiv – negativ, mu zůstane vlastní – výlučná po celou dobu fotografování.
Záhy se seznamuje s díly českých a zahraničních fotografů – Josefa Sudka, Jana Svobody, Františka Drtikola, Dr. J. Růžičky, Zdenko Feyfara, Alfreda Stieglitze, Edwarda Westona, Paula Stranda a mnoha dalších, kteří na něj měli zásadní vliv.
Od roku 1980 navštěvuje „školičku“ u prof. Jána Šmoka na FAMU v Praze, zkušenosti v tomto období uplatní později na jiné škole, střední polygrafické, kterou vystudoval v roce 1984.
Současně se na této škole vyučil jako tiskař, znalosti posléze využije ve svém vydavatelství Fotorenesance.
Roku 1986 se seznamuje s fotografem Zdenko Feyfarem, dochází k němu do ateliéru a vzájemně spolupracují. V tomto roce poznává i fotografa Jiřího Bartoše z Hejnic a společně fotografují v Jizerských horách.
Začátkem roku 1987 začíná systematicky mapovat dvorky, dvorečky, zákoutí a zahrady Malé Strany, Starého Města, Hradčan a okolí – tyto záběry později používá jako předlohy pro bromoleje.
V těchto letech se také zúčastňuje různých demonstrací, které vyústí podepsáním Charty 77, od té doby je v hledáčku Státní bezpečnosti.
V roce 2014 byl jeho příběh zařazen do dokumentu „Paměť národa“ společností „Post Bellum“, která se zabývá zaznamenáváním a archivací vzpomínek pamětníků v době totality.
Od roku 1990 začíná vystavovat své fotografie v Praze i mimo Prahu, sleduje přitom na výstavách díla ostatních fotografů, nechává se inspirovat především Josefem Sudkem a Janem Svobodou a pořizuje si jejich publikace.
V polovině roku 2005 si pronajímá ateliér v Praze v Podolí, zakládá sdružení Fotorenesance a společně s dalšími fotografy a výtvarníky zde pořádá výstavy a setkávání při vernisážích.
Ke konci roku 2007 poznává fotografa Jana Reicha, později bude s jeho ženou Janou Reichovou připravovat fotografie na jeho výstavu na Pražském hradě – In memoriam.
V roce 2008 se seznamuje s dr. Petrem Helbichem, přítelem J. Sudka, pro kterého zvětšuje fotografie na jeho výstavy. Od té doby spolupracují a vydávají publikace.
V tomto roce poznává i fotografa Herberta Thiela, přítele Rudolfa Jandy, Josefa Sudka a Petra Helbicha a společně fotografují v pralese Mionší.
V letech 2012 a 2013 se s ČCF účastní veletrhu fotografií v Santa Monice v Kalifornii.
Následujícího roku začíná zvětšovat fotografie na výstavu Jaroslava Rösslera v Praze v Topičově salonu, ke kterému společně s Josefem Mouchou vydávají katalog „Jaroslav Rössler – Avantgardní fotograf“.
Později ve vydavatelství Fotorenesance vycházejí další tituly: Petr Helbich, Josef Sudek, Herbert Thiel, Jan Svoboda, Jan Reich, Jiří Bartoš, René Hrala, Alfred Stieglitz – Město za řekou (tento titul nedávno přijalo do knihovny Oddělení Fotografie v Metropolitním Muzeu v New Yorku) a mnoho dalších.
V roce 2013 se podílí na výstavě Ladislava Sitenského ve Strahovském klášteře a také se zúčastňuje veletrhu fotografií Prague Photo v DOX, Mánesu a v Kafkově domě.
V současné době se zaměřuje na vydávání knih, převážně s fotografickou tematikou, ale nevyhýbá se ani vydávání prózy a poezie; některé knihy jsou doprovázeny jeho fotografiemi.
Od roku 2016 začíná spolupracovat s Gabrielou Khumar Sharmou z New Yorku, která současně překládá do angličtiny veškeré texty do knih vydané ve Fotorenesanci.
V roce 2017 byl u příležitosti vydání knihy ve Fotorenesanci – Josef Sudek – „Pokus o nástin čtvrtého rozměru fotografie“ natočen pořad pro Českou televizi se záběry na zrekonstruovaný Sudkův ateliér i s místy, kde Josef Sudek fotografoval.
V témže roce byla kniha Jiří Bartoš – Fotografie, která vyšla v nakladatelství Fotorenesance, vyhlášena Asociací profesionálních fotografů (APF) publikací roku.
Památník písemnictví vyhlásil v roce 2019 knihu – Josef Sudek, „Fotograf výtvarník – Ve fotografiích Petra Hojdy“ za nejlepší digitální tisk a za knihařské zpracování.
Roku 2020 byl Karel Koutský nominován na Osobnost české fotografie za rok 2019 od APF /Asociace profesionálních fotografů/.