Portfolio

Eva Krutinová

Narozená 28. 8. 1972 v Praze

V počátcích svého uměleckého vývoje jsem šla klasickou cestou a preferovala především realistickou malbu. Díky mé lásce k přírodě a cestování jsem se zaměřila na zachycování
krajin a míst, která mě na mých cestách oslovila a hluboce ovlivnila. 
Postupem času jsem však cítila, že mé srdce směřuje k uvolněnější formě vyjádření, jež vychází z mého nitra. Vzhledem k mému dlouhodobému zájmu o hlubší otázky existence a mému intenzivnímu zkoumání sebe sama skrze meditaci, jsem začala tvořit intuitivně a vyjadřovala tak své vnitřní prožitky a pochopení. Výsledkem jsou převážně abstraktní obrazy, jež se opírají o mé niterné vnímání skutečnosti. 
Zvláště mě zaujala posvátná geometrie, v níž nacházím hlubokou moudrost, přesahující sféry našeho běžného vnímání dotýkající se celého vesmíru. Je v ní vyjádřený celý vesmír jednoduchými symboly či tvary. Tyto obrazy pak hluboce promlouvají k naší duši.
Stejně mě přitahují i barvy, které meditativně studuji a pronikám do jejich podstaty a působení na naše niterné prožívání.
Mým cílem je prostřednictvím mé tvorby vyjádřit vnitřní směřování mé duše, jak se cítím, co prožívám, jakými zkušenostmi jsem prošla, jak na mě působí určité fenomény.
Ve své tvorbě ráda experimentuji, zkouším nové techniky a kombinuji je.
Kromě malování příležitostně píši básně, čímž se mé umělecké vyjádření stává komplexnějším a celistvějším. Příkladem může být obraz Setkání s ajahuaskou, který je doprovázen stejnojmennou básní. 
Věnuji se také lektorské činnosti. Její hlavní náplní jsou kurzy intuitivního malování, které pořádám pro páry i skupiny. Během těchto kurzů se účastníci učí tvořit zcela spontánně z vlastní duše, fantazie a pocitů. Navazují tahy štětcem jeden na druhého, rozvíjejí tak svou intuici a učí se tak unikátnímu způsobu spolupráce za současného respektování tvorby svého partnera.
Připravuji tyto webové stránky ke své prezentaci:

www.evakrutinova.cz
www.intuitiv.cz
kontakt:
evakrutina@gmail.com
tel:777 788 079